تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

محصولات

عدس 900گرمی صرفه

عدس 900گرمی صرفه

لپه 900گرمی صرفه

لپه 900گرمی صرفه

نخود900گرمی صرفه

نخود900گرمی صرفه

لوبیا قرمز900گرمی صرفه

لوبیا قرمز900گرمی صرفه

لوبیا چیتی900گرمی صرفه

لوبیا چیتی900گرمی صرفه

برنج هندی۱۱۲۱عالی ناز

برنج هندی۱۱۲۱عالی ناز