تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

محصولات

برنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنواره

برنج هندی۱۱۲۱عالی ناز

برنج هندی۱۱۲۱عالی ناز

نخود

نخود

لوبیا قرمز

لوبیا قرمز

لوبیاچیتی

لوبیاچیتی