تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

المان پست گرید

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

یک مقام مسئول در وزارت صمت با اشاره به اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت‌دار برای بازرسی و نظارت بر بازار گفت: کنترل انبارها و ناامن‌سازی محل‌های نگهداری غیرمجاز کالا در دستور کار است. محمدرضا کلامی گفت: در نود و ...
رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

همزمان با سالروز شهادت حضرت علی(ع) و لیالی قدر رزمایش «همدلی مومنانه» توسط گروه توسعه صنایع بهشهر با تهیه ۳۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد ریال در تهران به انجام رسید .مجید محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع ...
اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران از پاکسان بازدید کرد

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران از پاکسان بازدید کرد