ماموریت

  • تامین کالا و اقلام با کیفیت

  • رعایت شاخصهای موعد تحویل بموقع و درست

  • ارائه قیمت رقابتی

توسعه بازار فروش و صادرات محصولات شرکت هلدینگ به پخش و سایر مشتریان درکشورهای همسایه و بازارهای قابل رقابت منطقه ای وبین المللی

بیانیه ماموریت

این شرکت در نظر دارد با تکمیل کادر نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساختها و شبکه های ارتباطی قوی در داخل و خارج کشور، اقدامات موثر، هدفمند و سریع در جهت تامین و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز سبد فروش شرکت هلدینگ به پخش و همچنین صادرات کالاهای تولید داخل به خارج از کشور با محور کسب سود عادلانه و ارز آوری به انجام برساند.