تماس با ما

جهت ارتباط با شرکت بازرگانی بین مللی به پخش می‌توانید از روش های زیر اقدام نمایید.

ساعت کار شرکت

نشانی

همچنین با تکمیل فرم زیر نیز نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید.