جلسه مدیران شرکت بازرگانی بین الملل به پخش با رئیس شورای سلطنت و اتاق بازرگانی عمان

در سالی که به فرموده ی مقام معظم رهبری سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است ، شرکت بازرگانی بین الملل به پخش ، در راستای تحقق این شعار و برداشتن گامی جهت ایجاد موازنه مثبت تجاری در عرصه صادرات،با حضور مدیرعامل ،قائم مقام و معاونت بازرگانی و فروش خود نشستی تجاری […]