میدان آرژانتین - خیابان وزرا - کوچه شفق - پلاک 20 واحد 6
ایران - تهران

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

در این بخش مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سمت آنان را به شما معرفی می نماییم

نام سهامدار

نام نماینده / سمت

شرکت به پخش (سهامی خاص)

 

شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش

 

شرکت به پخش دارو بهشهر

مسعود امانی / رئیس هیئت مدیره

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

مدیرعمل و عضو هیئت مدیر