تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

ماموریت

توسعه بازار فروش و صادرات محصولات شرکت هلدینگ به پخش و سایر مشتریان درکشورهای همسایه  و بازارهای قابل رقابت منطقه ای وبین المللی