ترخیص کالا یکی از مهمترین مراحل تجارت جهت وارد کردن کالا و به منظور ارائه کالاها و اجناس به گمرک و آزادسازی آنها از طرف وارد کننده یا صادر کننده می باشد. زیرا در صورت عدم ترخیص کالا جنبه قانونی پیدا کرده و از حالت قاچاق خارج می شود.

ترخیص کالا از آن جهت اهمیت دارد که یکی از موارد ضروری در تعیین ارزش کالاهای ترخیص شده نیز است، و اطلاعاتی که یک ترخیص کار گمرک و یک تاجر با سابقه باید به آن توجه داشته در ارزش کالا نیز لحاظ می شود. در اکثر کشورها کارگزاران گمرک و حق العمل کاران در زیر مجموعه های فورواردی از قبیل خطوط کشتی رانی، وارد کنندگان و صادر کنندگان و تجارت های مستقل به طور عمده کارفرمایان حق العمل کار شناخته می شوند، که در ایران هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.

به طور کلی ترخیص کالا از گمرک شامل چندین مرحله است که عبارتند از آماده سازی، ثبت اسناد واردات یا صادرات کالا به شکل فیزیکی یا الکترونیک، محاسبه وجوهی همچون سود بازرگانی، حقوق گمرکی، مالیات و غیره می باشد، که در این مقاله به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما همراه باشید.