شرکت بازرگانی بین الملل به پخش

توزیع گسترده کالا، واردات و صادرات

توسعه صنایع غذایی به پخش
شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش
شرکت به پخش دارو
شرکت توسعه صنایع بهشهر
زرین پخش بهشهر
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

خدمات بازرگانی بین الملل به پخش

شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ 1387/06/06 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 329422 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

واردات کالا

خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور

صادرات کالا

صادرات و تولید انواع دارو، فرآورده ها و مکمل های داروئی و کالاهای بازرگانی

ارائه و اخذ نمایندگی

ارائه و اخذ نمایندگی کالاهای بازرگانی و داروئی و مکمل های داروئی در داخل و خارج از کشور

سرمایه گذاری

احداث واحدهای تولیدی، خرید سهام و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، بانک ها و موسسات اقتصادی و مادی

محصولات

عدس ۹۰۰ گرمی صرفه

مشاهده محصول

عدس ۹۰۰ گرمی صرفه

مشاهده محصول

عدس ۹۰۰ گرمی صرفه

مشاهده محصول

عدس ۹۰۰ گرمی صرفه

مشاهده محصول