بازرگانی بین الملل به پخش
بازرگانی بین الملل به پخش
Previous
Next

خدمات شرکت

شرکت بازرگانی بین المللی به پخش

شرکت بازرگانی بین الملل به پخش ( سهامی خاص) در تاریخ 1387/06/06 بصورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 329422 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت های تجاری شرکت شامل: خرید ، بسته بندی ، توزیع و فروش انواع کالا های مجاز در داخل و خارج از کشور ، حق العمل کاری ، صادرات و واردات و تولید انواع دارو ، فرآورده ها و مکمل های دارویی در داخل و خارج از کشور ، احداث واحد های تولیدی ، خرید سهام و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها ، بانک ها و موسسات اقتصادی و مالی ، انجام هرگونه معاملات مجاز تجاری و بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت از قبیل تأسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، خرید ، فروش و توزیع و انجام هرگونه عملیات بازرگانی ، تولید و واردات انواع دارو و دارو های طبیعی و مکمل و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم ، دام زنده و فرآورده های خام دامی ، نهاد های خوراک دامی ، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم به مدت نا محدود.

صادرات کالا

صادرات انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...

واردات کالا

واردات انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...

خرید و فروش

خرید و فروش انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...