تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ 1387/06/06 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 329422  در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

محصولات

برخی از محصولات

برنج هندی جشنوارهبرنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنوارهبرنج هندی جشنواره

برنج هندی جشنواره

برنج هندی۱۱۲۱عالی نازبرنج هندی۱۱۲۱عالی ناز

برنج هندی۱۱۲۱عالی ناز

نخودنخود

نخود

لوبیا قرمزلوبیا قرمز

لوبیا قرمز

شرکت های همکار

برخی از شرکت های همکار

درباره شرکت بازرگانی بین الملل به پخش

موضوع فعالیت شرکت

 خرید ، بسته بندی ، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور ، حق العمل کاری ، صادرات ، واردات و تولید انواع دارو ، فرآورده ها و مکمل های داروئی و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ نمایندگی کالاهای بازرگانی و داروئی و مکمل های داروئی در داخل و خارج از کشور ، احداث واحدهای تولیدی ، خرید سهام و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ، بانکها و موسسات اقتصادی و مالی ، انجام هر گونه معاملات مجاز تجاری و بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت از قبیل تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، خرید و فروش و توزیع و انجام هر گونه عملیات بازرگانی، تولید و واردات انواع دارو و داروهای طبیعی و مکمل در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، دام زنده و فرآوردهای خام دامی، نهاده های خوراک دامی، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم به مدت نامحدود.

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رایحه همدلی و مواسات در گروه توسعه صنایع بهشهر

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

رونق و جهش تولید مستلزم عزم راسخ کارگران

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران از پاکسان بازدید کرد

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران از پاکسان بازدید کرد