درباره ما

تاریخچه فعالیت شرکت بازرگانی بین الملل به پخش
شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ 06/06/1387 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 329422 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: خرید ، بسته بندی ، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور ، حق العمل کاری ، صادرات ، واردات و تولید انواع دارو ، فرآورده ها و مکمل های داروئی و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ نمایندگی کالاهای بازرگانی و داروئی و مکمل های داروئی در داخل و خارج از کشور ، احداث واحدهای تولیدی ، خرید سهام و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ، بانکها و موسسات اقتصادی و مالی ، انجام هر گونه معاملات مجاز تجاری و بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت از قبیل تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، خرید و فروش و توزیع و انجام هر گونه عملیات بازرگانی، تولید و واردات انواع دارو و داروهای طبیعی و مکمل در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، دام زنده و فرآوردهای خام دامی، نهاده های خوراک دامی، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم به مدت نامحدود.